Kim jesteśmy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2)

Jesteśmy grupą chrześcijan, których miłość Chrystusa przynagla (2 Kor 5,14) i nie chcemy być obojętni na los naszych braci chrześcijan, zwłaszcza Asyryjczyków, żyjących na Bliskim Wschodzie.