Kim są bliscy naszemu sercu Asyryjczycy

Asyryjczycy to naród semicki, jeden z najstarszych narodów, mogący poszczycić się ogromnym wkładem w rozwój kultury, nauki i religii świata, zamieszkujący północny Irak, Iran, południową Turcję i Syrię.
Asyryjczycy są uważani za jeden z rdzennych narodów na Bliskim Wschodzie. Za ich ojczyznę uważa się tereny położone wokół dwóch rzek: Tygrysu i Eufratu.

Religia

Asyryjczycy są chrześcijanami, należą przede wszystkim do kościołów wschodnich, takich jak: Kościół chaldejski i Asyryjski Kościół Wschodu. Niewielka cześć Asyryjczyków wyznaje rzymski katolicyzm i protestantyzm.

Historia

Historia Asyryjczyków jest bardzo ciekawa i niezwykle bogata. Nie sposób ją krótko opisać. Warto wspomnieć, że jest to lud, którego kultura oddziałuje również na nas żyjących w XXI.
http://szlomo.org/asyryjczycy-dalecy-i-bliscy

Chrześcijaństwo na Wschodzie rozkwitło w Mezopotamii (ogólnie mówiąc w dzisiejszym Iraku, Syrii i południowej Turcji) w połowie II wieku naszej ery, czyli po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Persowie podbili to terytorium, oddzielając w ten sposób tę społeczność chrześcijańską od innych części Cesarstwa Rzymskiego (Bizantyjskiego). Pod naciskiem władców perskich i aby uniknąć podejrzeń o ich lojalność, tamtejszy Kościół został zmuszony do oddzielenia się od Kościoła związanego z Cesarstwem Bizantyńskim. Asyryjczycy stali się niezależną wspólnotą chrześcijańską, z własnym przywódcą zwanym katolikosem i patriarchą.

W rezultacie chrześcijaństwo asyryjskie rozwinęło się niezależnie od reszty Kościoła. Asyryjczycy przyjęli teologię Teodora z Mopsuestii i Nestoriusza oraz ich nauki o Chrystusie. Asyryjczycy nie byli obecni na III Soborze Ekumenicznym (w Efezie), który potępił nestorianizm.

Po Soborze wielu zwolenników Nestoriusza zostało wyrzuconych z Cesarstwa Bizantyjskiego i wysłanych do Persji. W rezultacie niektórzy ludzie nadal nazywają Kościół asyryjski „Kościołem Nestorian”, chociaż sam Kościół prosi, aby nie nazywać go tak. Do dziś Kościoły asyryjskie nadal tylko formalnie uznają dwa pierwsze sobory ekumeniczne, ale poprzez dialog z innymi chrześcijanami doszły do wniosku, że uznają chrystologię IV Soboru Ekumenicznego (Chalcedon, 451 r.).

Kościół rozkwitał przez wiele stuleci, nawet po podbojach muzułmańskich w VII wieku. Wysłał misjonarzy do Chin i Indii. Kościół został jednak prawie całkowicie zniszczony do XIV wieku. W XVI wieku grupa Asyryjczyków zjednoczyła się z Kościołem rzymskokatolickim pod nazwą Chaldean Catholic Church. Tak więc do dziś istnieją dwie odrębne grupy chrześcijan asyryjskich: Asyryjski Chrześcijański Kościół Wschodu (http://news.assyrianchurch.org) i Chaldejski Kościół Katolicki (www.chaldeansonline.org/church.html) .

Wspólnota chrześcijan asyryjskich została prawie unicestwiona podczas I wojny światowej przez rząd turecki. Ci, którzy uniknęli prześladowań, przenieśli się do Iraku, który po wojnie był pod kontrolą Brytyjczyków (pamiętajmy, że granice Turcji, Iraku, Syrii i większości Bliskiego Wschodu zostały ustalone po I wojnie światowej). Ostatecznie Asyryjski Kościół Chrześcijański ustanowił swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a swoją globalną siedzibę na przedmieściach Chicago.

Cecha charakterystyczna Asyryjczyków

Cechą charakterystyczną Asyryjczyków jest z jednej strony trwanie przy tradycji przodków (wyrażające się m.in. w zachowaniu języka aramejskiego), a z drugiej szacunek dla innych kultur i umiejętność przekazywania innym narodom wyznawanych wartości chrześcijańskich. Asyryjczycy w największym stopniu przyczynili się do ewangelizacji całego Orientu, rozwoju życia monastycznego, kultury i nauki, która wywarła wpływ również na rozwój cywilizacyjny Europy oraz Kościoła zachodniego.

Obecna sytuacja stawiająca w stanie zagrożenia samo istnienie Asyryjczyków i wraz z nimi orientalnego chrześcijaństwa, powinna pobudzić nas do wyciągania wniosków i podejmowania działań.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Asyryjczyków, zachęcamy do zapoznania się z artykułem prof. Mirosława Ruckiego i prof. Michaela Abdalli, którzy są członkami naszej fundacji:  Asyryjczycy – naród, język, wiara

Więcej o sytuacji chrześcijan w krajach orientu: Sytuacja chrześcijan w krajach orientu