Kontakt z nami

„Nie mów, że nie masz wpływu na innych. Dopóki jesteś prawdziwym chrześcijaninem, nie sposób nie być wpływowym“ – św. Jan Chryzostom

FUNDACJA PRZYJACIELE CHRZEŚCIJAN ORIENTU,
z siedzibą:
ul. Janusza Zeylanda 1/8
60-808 Poznań
KRS: 0000886158,
REGON: 388265172,
NIP: 7812018229
Rachunek bankowy 92 1140 2004 0000 3102 8105 9650